Architecten en bouwers

Brandwerendheid is een integraal onderdeel van het ontwerp. Onze producten zijn erop gericht om in principe ieder ontwerp brandveilig te maken. Het ontwerp en de ontwerpvrijheid zijn hierbij leidend.

Toepassingen

Gevels kunnen op verschillende manieren brandwerend worden gemaakt. Platen en folies kunnen voorkomen dat brand door de gevel gaat. Belangrijk is dat vuur zich niet kan voortplanten in de spouwmuur, sponzen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ramen en deuren vormen een speciaal aandachtspunt in gevels. Naast ramen en deuren dienen vooral doorvoeren aandacht te krijgen. Te denken valt aan elektriciteitskabels en buizen voor luchtcirculatie of waterdoorvoeren. Bij technische ruimtes kunnen grotere doorvoeringen voor bijvoorbeeld verwarming en luchtverversing een rol spelen.

Speciale aandacht voor ramen en deuren

Ramen en deuren dienen als geheel te worden getest op brandwerendheid. Naast het materiaal waaruit de deur speelt het beslag een belangrijke rol. Beslag kan brandwerend worden gemaakt door het aanbrengen van brandwerende folies rond: sloten, schanieren en deurdrangers. Hiernaast kunnen in de sponningen brandwerende strips worden aangebracht en onder de deur een brandwerende valdorpels. Voor ramen verdient vooral glas aandacht te krijgen en mogelijk aanslag en beglazingsprofielen.